Londra Eğitim Müşavirliği

Sıkça Sorulan Sorular

Resmi Burslu Öğrencilerimizden Gelenler

 • Yurt dışında yüksek lisans ya da doktora eğitim görülebilecek üniversiteler hangileridir?

  YÖK Yürütme Kurulu 20.11.2013 tarihli toplantısında aldığı kararla, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin eğitim görebilecekleri üniversiteler listesinin belirlenmesinde yeni kriter belirlemiştir.

  Buna göre eğitim görülecek üniversitenin; Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisine giren üniversiteler içerisinde olması gerekmektedir.

  Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı Kanun kapsamındaki resmi burslu öğrencilerden, kabul aldıkları üniversitelerin belirlenen kritere uygun olduğuna dair belge istemekte, bu belgeyi sunamayanlara izin verilmemektedir.

  YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen bu kriter, 2547 sayılı Kanun´un 33. maddesi, 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında lisansüstü eğitim görmeye hak kazanan araştırma görevlileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yurtdışına gönderilecek devlet memurlarını da kapsamaktadır.

 • Müşavirlikten avans alabilir miyim?

  1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mali hakları, kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan bir tebliğle düzenlenmiştir.

  Anılan tebliğde, öğrencilerimize Müşavirliğimiz tarafından avans verilmesine dair bir düzenleme olmadığından ve bu amaçla Bakanlığımızdan bir kaynak aktarılmadığından dolayı avans verilememektedir.

  Bu yönde sıkça gelen öğrenci talepleri Bakanlığımıza iletilmektedir. Ancak mevcut durumda, kaynağı ve  yasal dayanağı olmadığından dolayı avans verilememektedir.

  Bahse konu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 • Burs hesaplaması nasıl yapılır?

  1416 sayılı kanun kapsamında UK'de öğrenim gören öğrencilerin burs hesabı

  Brüt burs tutarı

  :

  GBP 1,300.00

  Damga vergisi kesintisi

  (Brüt burs tutarı x binde 7,59)

  :

  GBP 9.87

  Hesaba geçen

  :

  GBP 1,290.13

 • Lisansüstü eğitimde alınan dil dersi ücretlerinin ödenmesi nasıldır?

  1416 sayılı Kanun kapsamında bölgemizde öğrenim gören öğrencilerin mali haklarını düzenleyen tebliğin 12'nci maddesinin 12'inci fıkrasında; “Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/Kurumca karşılanır” hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümden hareketle, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi sırasında zorunlu olarak alınan yabancı dil (İngilizce) derslerinin bir dönemi için bir dil dersi ödemesi yapılabilecektir.

  Ancak bunun için dil dersinin zorunlu tutulduğunun, resmi okul ya da danışman yazısıyla belgelenmesi gerekmektedir.

  Bahse konu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 • Resmi burslu öğrenciyim; nelere dikkat etmeliyim?

  Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 • Resmi burslu öğrenciyim; uymam gereken kurallar nelerdir?

  Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 • Resmi burslu öğrenciyim; dil okulumu değiştirebilir miyim?

  Bölgemizde bulunan dil okullarında öğrenim gören resmi burslu öğrencilerin dil okullarının değiştirilmesi Bakanlık onayına tabidir.

 • Tedavi için Türkiye´ye gidiş şartları nasıldır?

  Resmi burslu öğrencilerin tedavi için Türkiye´ye gidişlerine, mali hakları düzenleyen tebliğde belirtilen şartların varlığı halinde Müşavirliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda izin verilebilmektedir.

  Anılan tebliğde yer alan hüküm şu şekildedir: 

  ‘Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri eğitim müşavirlik/Müşavirlikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu Kurumca ödenir.’

  Buna göre tedavi için Türkiye´ye gitmek isteyen öğrencilerimizin;

  • Tedaviyi gerektiren rahatsızlığın ne olduğuna, tedavinin iki aydan daha fazla süreceğine ve Türkiye´de yapılmasının daha uygun olacağına dair doktor raporu ile,
  • Tedaviye ilişkin hastane giderlerinin sigorta tarafından karşılanmadığına dair belgeyi,

  bir dilekçe ekinde Müşavirliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

  Bu belgelerin varlığı halinde, durum Müşavirliğimizce değerlendirilerek uygun görülenler Bakanlığa bildirilmektedir.

 • Neden her belgeden iki örnek hazırlamam gerekli?

  Özellikle 1416 sayılı Kanun kapsamında bölgemizde öğrenim gören öğrencilerin işlemleri yoğunluk arzetmektedir.

  Veri insan kaynağıyla mevcut iş yükünü etkili bir şekilde yönetebilmek ve öğrencilerimizin mağduriyetine mahal vermemek üzere öğrenci taleplerine ilişkin standart formlar geliştirilmiştir.

  Kurumlar adına öğrenim gören öğrencilerimizden bu formları ikişer nüsha doldurmaları ve ekleyecekleri belgeleri de yine ikişer nüsha şeklinde ekleyerek iki takım halinde Müşavirliğimize göndermeleri istenmektedir.

  Bunun amacı, öğrenci taleplerinin mümkün olan en kısa sürede değerlendirilerek esas karar verici birim olan merkez teşkilatına, yani Bakanlığımıza iletmektir.

  Elbetteki iki nüsha halinde gelmese de, talepler dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda taleplerin Bakanlığa iletilmesinde gecikme yaşanma olasılığı göz önüne alınmalıdır. 

 • Yurda dönüş için uçak biletimi nasıl aldırabilirim?

  Bölgemizde öğrenimini tamamlayan öğrencilerimizin uçak biletlerini aldırmak için Bakanlığımız personeli Mehtap Deniz ile görüşmeleri gerekmektedir.

  mehtap.deniz@meb.gov.tr  

Özel Statülü Öğrencilerimizden Gelenler

 • Özel öğrencilik nedir?

  Yurt dışında üniversite öğrenimi gören veya lise mezunu olup dil öğrenimi gören ve resmi burslu olmayan öğrencilere özel öğrenci denilmektedir. Özel öğrencilerin askerlik erteleme ve pasaport uzatma işlemlerini yaptırabilmeleri için önce özel öğrenci dosyası açtırmaları gerekmektedir.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmak zorunda mıyım?

  Eğer pasaportunuzu İngiltere´deyken uzatmanız gerekmiyorsa veya askerliğinizi İngiltere´deki öğrenim nedeniyle ertelemeniz gerekmiyorsa zorunlu değilsiniz. Bilindiği gibi pasaport uzatma işlemleri Türkiye´den kolayca yapılmaktadır ve pasaportunuzu Türkiye´den uzatmak için özel öğrencilik gerekli değildir. Yine de yabancı bir ülkede öğrenim gören vatandaşlarımızın o ülkede bir sorunla karşılaşmaları durumunda büyükelçiliğin kendilerine daha kolay yardımcı olabilmesi için müşavirliğimizde dosyalarının olması tavsiye edilir.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmazsam ne olur?

  Eğer İngiltere´deyken pasaport uzatmanız gerekirse veya askerliğinizi ertelemeniz gerekirse bunu yapamazsınız.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmazsam İngiltere´de aldığım diplomada sorun olur mu?

  Aldığınız diplomanın denkliğini onaylama işlemi YÖK´e bağlı olan ve MEB´nın dışında olan bir işlemdir. Özel öğrencilik işlemleri Müşavirliğimiz tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla özel öğrenciliğinizi tanıtmak veya tanıtmamak Birleşik Krallık´ta aldığınız diplomanın denkliğine etki etmez.

 • Dosya açtırma başvurusunu nereye yapabilirim?

  Müşavirliğimize posta yoluyla yapabilirsiniz.

 • Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?

  Başvurular her zaman yapılabilmektedir.

 • Başvuruyu yaptığım an dosyam açılmış sayılır mı?

  Hayır. öğrenciliğiniz, adınıza özel öğrenci Tanıma Fişi düzenlendikten sonra tanınmış sayılır. özel öğrenci Tanıma Fişi İngiltere adresinize posta ile gönderilir.

 • Öğrenciliğimi kim tanıyor?

  Eğitim Müşavirliğimiz tanıyor.

 • Dosyamın açılması ne kadar süre alıyor?

  Belgeleriniz tam ve geçerli durumda ise dosyanız aynı gün açılır.

 • Öğrenci tanıma fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım?

  Belgede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

 • Dosyam açılınca ne yapmalıyım?

  Dosyanızı işler durumda tutmanız gereklidir. Bu nedenle her öğrenim yılı başında güncel öğrenci belgenizi Müşavirliğimize göndermeniz gerekmektedir. Dosyasını güncellemeyen öğrencilerin dosyaları kapatılacak ve askerlik şubelerine konuyla ilgili bilgi verilecektir.

 • Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir?

  Dosya açtırdığınız ve her altı ayda bir yeni döneme kayıt belgenizi ve yıl sonlarında da transkriptlerinizi gönderdiğiniz takdirde; öğrenim seviyeniz için verilen yasal süre veya yaş sonuna kadar , askerlik tecil ve tehir islemleriniz her yıl Müşavirliğimiz tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca gerekiyorsa, papasaport sürenizi konsolosluğumuz kanalıyla uzatabilmeniz için Pasaport Süre Uzatma Belgesi düzenlenerek adresinize gönderilebilmektedir.

 • Pasaport süremi nasıl uzattırabilirim?

  Müşavirliğimizden alacağınız Pasaport Süre Uzatma Belgesi ve pasaportunuz ile birlikte Konsolosluğumuza başvurunuz. Müşavirliğimize kesinlikle pasaportunuzu göndermeyiniz.

 • Askerlik ve pasaport işlemlerini kaç yıl süreyle devam ettirebilirim?

  • Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir.
  • Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli görülen izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili yönetmelik, Askeralma Yönergesi, Md:15).
  • Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak, özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.
  • Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Ancak, özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir.
  • Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıl süre tanınır. Ancak, özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir. Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).
  • Lisans seviyesinde 29 yaş, lisans üstü seviyede 35 yaş sonuna kadar öğrenimini tamamlamayanların askerlik ve pasaport işlemlerinin Müşavirliğimizce yapılması mümkün olamamaktadır.

 • Öğrenci dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?

  Çalısmaya başlamış iseniz bağlı bulunduğunuz Konsolosluğumuza başvurarak işlemlerinizi işçi statüsünde devam ettirebilirsiniz.

 • Öğrenci dosyam açık. Askerliğim tecil mi, tehir mi edilecek?

  Ön lisans ve lisans egitimi görüyor iseniz TECİL, lisansüstü eğitim görüyor iseniz SEVK TEHİR UZATIMI yapılacak.

  TECİL: ön Lisans veya Lisans seviyesinde öğrenim görmekte iseniz her öğretim yılı başında, Temmuz, Ağustos veya Eylül aylarında Müşavirliğimize bir dilekçe ile basvurarak askerliğinizin tecil ettirilmesini isteyiniz. Dilekçenizle beraber öğrenim gördüğünüz okuldan alacağınız yeni döneme kayıt belgesini gönderiniz. Bunun üzerine Müşavirliğimizce düzenlenen Askerlik Tecil Belgesi, Türkiye'deki askerlik şubenize gönderilecektir.

  SEVK TEHİR UZATIMI: Master/Doktora derecenizi verilen süre içerisinde alamayacaksanız, sevk tehir sürenizin bitiminden en az iki ay önce Müşavirliğimize bir dilekce ve öğrenim gördüğünüz dal, derece ve bu dereceye başlama tarihinizi ve tamgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen, bu dereceyi almakta gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı ile Müşavirliğimize başvurarak sevk tehir uzatımı isteyiniz.

 • Öğrenci dosyam açık. Lisans eğitimimi tamamladım. Lisansüstü eğitime başladım/başlıyorum. Dosyamın devamı için ne yapmalıyım?

  Master/Doktora eğitiminine tamgün öğrenci olarak kabul edildiğinize veya eğitiminizi tamgün olarak sürdürdüğünüze dair okul yazısının aslı, Askerlik kararınız ve yükseköğretim diplomanızın denkliği ile birlikte Müşavirliğimize posta yoluyla veya şahsen başvurunuz.

 • Askerlik/yedek subay kararımı nasıl aldırabilirim?

  Yurtdışında bağlı bulunduğunuz Başkonsolosluğumuza, yurtiçinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

 • Ön lisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?

  Yükseköğretim diplomalarının denkliği sadece Türkiye'de ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır.
  Telefon:  + 90 312 298 7142
  Faks: + 90 312 266 5060
  E-posta: denklik@yok.gov.tr
  Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent / ANKARA

 • Kimlerin, hangi durumlarda öğrencilikle ilişiği kesilir?

  • Lisans öğrenimi görenlerin 29, lisans üstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,
  • Öğrenimini tamamlayanların,
  • İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
  • Öğrenimi bırakanların,
  • Öğrenime devam etmeyenlerin,
  • Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,
  • Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
  • Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
  • Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
  • Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik). İlişikleri kesilir.

 • Kimlerin öğrenciliği tanınmaz?

  • Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,
  • Açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,
  • Askerlikleri ertelenemediğinden, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).

 • Askerliği uzatmak için illaki dil öğrenimi görmek veya üniversite öğrenimi görmek mi gerekiyor? Mesela, bilgisayar eğitimi görüp askerliğimizi uzatabilir miyiz?

  Dil eğitimi ya da lisans eğitimi ile askerliği ertelemek mümkündür, ancak bilgisayar vesaire kurslarla mümkün değildir.

 • Dil eğitimi ile askerliğimi ne kadar erteleyebilirim?

  Dil eğitimi alırken en fazla 12+6 olmak üzere toplam 18 ay erteleme yapılabilir. Bu süre hesaplanırken dil eğitiminize başladığınız tarihi dikkate alınır. Dil okuluna başlarken 12 aylık erteleme yapılır. 12 ay sonunda halen dil okulunda kaydınızın devam ediyorsa 6 daha uzatma yapılır. En çok toplam 18 ay uzatma yapabilirsiniz. Bundan sonra lisans ya da yüksek lisans eğitimine başlamanız gerekir. Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliği 12. maddesi 1.fıkrası (ç) bendine göre; "Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, sevk tehiri işlemi yapılmaz."

 • Özel öğrencilik tanıma fişi elime ulaştı. Bu durumda, başvurum askerlik şubeme iletildi mi yoksa benim ayrıca burada askerlik erteleme işlemi için başvurmam gerekiyor mu?

  Askerliğinizin ertelenmesi için gerekli belge askerlik şubenize gönderilmiştir. Herhangi bir işlem yapmak zorunda değilsiniz.

 • Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimizin ozel@meblem.org.uk e-posta adresine dosyanızın kapatılmasını istediğinize dair bir e-posta atmanız gerekmektedir.

 • Öğrenimimi tamamlamadan okuldan ayrılırsam ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimizin ozel@meblem.org.uk e-posta adresine dosyanızın kapatılmasını istediğinize dair bir e-posta atmanız gerekmektedir.

 • İşçi statüsüne geçiyorum / geçtim. Ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

 • Bakaya durumdayım. Ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimiz websitesinde yer alan "Bakaya ifade tutanağı"nı doldurarak güncel öğrenci belgenizle birlikte Müşavirliğimize göndermeniz durumunda tutanak Bakayalığınızın kaldırılması için askerlik şubenize iletilecektir. Bakaya kaldırma işleminin yapılabilmesi için Müşavirliğimizde ayrıca dosya açtırmanız gerekmektedir.

Diğer Vatandaşlarımızdan Gelenler

 • Çocuğum, Birleşik Krallık'ta hangi okula gitmeli?

  Özellikle Birleşik Krallık'a yeni gelen vatandaşlarımızdan Müşavirliğimize sıkça yöneltilen sorulardan bir tanesi de, ilk ve ortaöğrenim çağındaki çocuklarını hangi okullara kaydettirebilecekleri yönündedir.

  Bu yöndeki bir soruya karşılık Müşavirliğimizce yönlendirme yapılmamaktadır.

  Sorunun doğru cevabının, yine öğrenci velilerinin yapacakları titiz çalışmayla bulunabileceği değerlendirilmektedir. Gerek okul türlerine, gerekse başarı sıralamalarına ilişkin veri sağlayan bir çok kaynağa internet ortamında ulaşmak mümkündür.

 • Müşavirlikte belge tercümesi ve onayı yaptırabilir miyim?

  Müşavirliğimizde diploma, sigorta ve sağlık harcama belgesi gibi ya da diğer türden belge tercümesi ile onaylama işlemi yapılmamaktadır.

  İhtiyaç duyulması halinde bu türden bir tercüme ve onay işlemine ilişkin prosedür,

  Tercüme ve onay işlemlerinin talimatta belirtilen prosedüre göre tamamlanması gerekmektedir.

 • Liseyi yurt dışında bitirdim; Türkiye´deki bir üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Liseyi yurt dışında bitiren vatandaşlarımız ile yabancı uyrukluların yükseköğrenimlerine Türkiye’de devam etmeleri, üniversiteler tarafından belirlenen kabul kriterleri ve kontenjanlar dahilinde mümkündür. Bu amaçla YÖK tarafından yapılan merkezi sınav 2011 yılında kaldırılarak, bu şekilde öğrenci kabulu belirli şartlarla tamamen üniversite senatolarının kararına bırakılmıştır.

  Kabul kriterlerini ve kontenjanları da içeren detaylı bilgiye, Yükseköğretim Kurulu’unun (YÖK) https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yurt-disinda-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari linkinde yer alan web sayfasından ulaşılabilir.

 • MEB tarafından yapılan TEOG, Açık Lise ve benzeri sınavlara Müşavirlikte girebilir miyim?

  Bakanlığımızca yapılan TEOG, Açık Lise ve benzeri merkezi sistem sınavları Müşavirliğimizde yapılmamaktadır. Yine bu sınavlarla ilgili olarak Müşavirliğimizce başvuru alınmamaktadır. Ancak TEOG adlı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru formları, ilgili kılavuzdaki esaslar çerçevesinde Müşavirliğimizde onaylanacaktır. Bunun haricinde sınavlara başvuru alınması ve gerçekleştirilmesi, Müşavirliğimizden bağımsız olarak yurt içi prosedürlere göre yürütülmektedir.

 • ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS, KPSS, ALES, YDS gibi sınavlara Müşavirlikten başvurabilir miyim?

  T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye’de yapılan ÖSYS, KPSS, ALES, YDS  ya da benzeri merkezi sınavlara Müşavirliğimizden başvuru alınamamaktadır. Bu sınavlara başvuracakların, yurt içi başvuru prosedürlerini takip etmeleri gerekecektir.

 • ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS, KPSS, ALES, YDS gibi sınavlara Müşavirlikte girebilir miyim?

  T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM) tarafından Türkiye’de yapılan ÖSYS, KPSS, ALES, YDS  ve benzeri diğer hiç bir merkezi sistem sınavı Müşavirliğimizde yapılmamaktadır. Bu nedenle, bu sınavlara Müşavirliğimizde girmek mümkün değildir.

 • AÖF giriş ve ders sınavlarına Müşavirliğinizden başvurup sınavlara Müşavirliğinizde girebilir miyim?

  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi giriş ve ders sınavlarına Müşavirliğimizden başvuru alınamadığı gibi, bu sınavlar Müşavirliğimizde yapılmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesi giriş ve ders sınavları, tamamen Eskişehir Anadolu Üniversitesince belirlenen esaslar dahilinde ve yerlerde yapılmaktadır.

  Bunun gibi, diğer üniversitelerin açık öğretim uygulamalarında da Müşavirliğimizce bir işlem yapılmamaktadır.

First Floor, 5 15 Cromer Street, London, WC1H 8LS - (0044) 203 875 95 51

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.